Ắc quy phụ cho xe Mercedes

Ắc quy phụ cho xe Mercedes, auxiliary battery for Mercedes, back up power Bộ chuyển đổi điện áp xe Mercedes Voltage Converter
 Nuôi nguồn giữ bộ nhớ khi thay ắc quy
 Pin dự phòng ô tô
 Ắc quy Varta
 Ắc quy Đồng Nai

Ắc quy 12V 1.2Ah dùng cho ắc quy phụ các xe Mercedes:

Mercedes ML320 3.0 V6 diesel 2007, 2008, 2009,

Mercedes ML350 3.0 2010, 2011, 2012. ML350 3.5 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. ML350 4.7 2012. ML350 5.5 2010, 2011,

Mercedes ML500 5.0 2006, 2007,

Mercedes ML550 5.5 2008, 2009, 2010, 2011

Mercedes ML63AMG 6.2 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. ML63AMG 6.3 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

Mercedes R320 3.0 V6 diesel 2007, 2008, 2009,

Mercedes R350 3.5 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. R350 3.0 2010, 2011, 2012,

Mercedes R500 5.0 2006, 2007,

Mercedes R63AMG 6.3 2007,

Mercedes S350 3.0 2012. S350 3.5 2012. S350 4.6 2012. S350 5.5 2012

Mercedes S400 3.5 2010, 2011, 2012,

Mercedes S550 4.6 2012. S550 5.5 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

Mercedes S600 5.5 2007, 2008, 2009, 2010, 2012,

Mercedes S63AMG 5.5 2011, 2012. S63AMG 6.0 2010, 2011, 2012. S63AMG 6.2 2009, 2010, 2011, 2012. S63AMG 6.3 2008, 2009, 2010,

Mercedes S65AMG 6.0 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

Mercedes CL550 4.6 2 cửa 2011, 2012. CL550 5.5 2 cửa 2007, 2008, 2009, 2010,

Mercedes CL600 5.5 2 cửa 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

Mercedes CL63AMG 5.5 2 cửa 2011, 2012. CL63AMG 6.0 2 cửa 2010, 2011, 2012. CL63AMG 6.2 2 cửa 2008, 2009, 2010, 2011. CL63AMG 6.3 2 cửa 2008, 2009, 2010,

Mercedes CL65AMG 6.0 2 cửa 2008, 2009, 2011, 2012. CL65AMG 6.2 2 cửa 2009. CL65AMG 6.3 2 cửa 2010,

Mercedes CLS550 4.6 2012,

Mercedes CLS63AMG 5.5 2012,

Mercedes GL450 4.6 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. GL450 4.7 2007, 2008, 2009,

Mercedes GL550 5.5 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

Mercedes GL320 3.0 V6 diesel 2007, 2008, 2009,

Ắc quy 12V 12Ah hoặc 14Ah dùng cho ắc quy phụ các xe Mercedes Benz:

Mercedes C250 1.8 (2.5, 3.5) đởi năm 2012 đến 2014,

Mercedes C300 3.5 đời năm 2008 đến 2014,

Mercedes C350 3.5 đời năm 2008 đến 2014,

Mercedes C63 AMG 6.2 và 6.3 đời năm 2008 đến 2013,

Mercedes CLA250 2.0 đời năm 2013, 2014,

Mercedes CLA45 AMG đời năm 2014,

Mercedes CLS500 5.0 đời năm 2006,

Mercedes CLS55 AMG 5.5 đời năm 2006,

Mercedes CLS550 4.6 đời năm 2007 đến 2013,

Mercedes CLS63 AMG 5.5 đời năm 2007 đến 2013,

Mercedes E320 3.0 đời năm 2003 đến 2009,

Mercedes E350 3.5 đời năm 2006 đến 2013,

Mercedes E500 5.0 đời năm 2003 đến 2006,

Mercedes E55 AMG 5.5 đời năm 2003 đến 2006,

Mercedes E550 5.5 đời năm 2007 đến 2013,

Mercedes E63 AMG 6.3 đời năm 2007 đến 2012,

Mercedes GLK250 2.1 diesel đời năm 2013, 2014,

Mercedes GLK350 3.5 đời năm 2010 đến 2014,

Mercedes SL550 4.6 2 cửa đời năm 2013,

Mercedes SL63 AMG 5.5 đời năm 2013,

Mercedes SLK250 1.8 đời năm 2012, 2013,

Mercedes SLK350 3.5 đời năm 2012, 2013,

Mercedes SLK55 AMG 5.5 đời năm 2012, 2013,

Mercedes E200, 240, 280 W211,

Trả lời